Tečaja na Igu se je udeležila tudi Norveška

Od ponedeljka, 27. maja do petka, 31. maja poteka v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani tečaj o civilno vojaškem usklajevanju pri humanitarnih operacijah po svetu. Tečaj je pripravila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje MORS v sodelovanju

z Uradom Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih dejavnosti.

V okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo Uprava RS za zaščito in reševanje sodeluje v Pobudi za pripravljenost in preventivo pred nesrečami. S to pobudo naj bi se vzpostavili skupni postopki in širok operativni okvir za sodelovanje držav v regiji na tem območju. Slovenija je znotraj te pobude skupaj s Hrvaško prevzela koordinacijo izobraževanja in usposabljanja za varstvo in ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. V zvezi s tem je bil pripravljen osnutek Projekta izobraževanja za varstvo pred nesrečami za Jugovzhodno Evropo (Project of Disaster Management Training for South Eastern Europe). V projektu je predlagano sedem tečajev, ki naj bi jih organizirale države, sodelujoče v pobudi, po načelu rotacije. Države naj bi večino stroškov tečajev pokrile same oziroma s finančnimi sredstvi donatorjev Pakta stabilnosti.

S privoljenjem Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih dejavnosti – United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA) je eden od predlaganih tečajev projekta tudi tečaj Združenih narodov o civilno-vojaškem usklajevanju humanitarnih operacij – United Nations Civil Military Coordination Course (UN-CMCoord). Namen tečaja je posredovanje osnovnega znanja o mednarodnih humanitarnih reševalnih operacijah Združenih narodov in o tej organizaciji ter o koordinaciji in sodelovanju civilnih in vojaških struktur v teh dejavnostih. Udeleženci tečaja izmenjujejo lastne izkušnje iz humanitarnih in reševalnih operacij ter podatke o organiziranosti sistemov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami po različnih državah.

Tečaja na Igu se udeležuje 25 tečajnikov, predstavnikov mednarodnih organizacij in civilnih ter vojaških struktur iz 18 držav z vsega sveta: Argentine, Belgije, Danske, Gane, Italije, Kenije, Nizozemske, Norveške, Slovaške, Švedske ter predvsem iz držav, sodelujočih v omenjeni pobudi: Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Romunije in Slovenije.

Udeleženci delavnice med praktičnim delom na poligonu