Konferenca EMBC združuje tudi Norveško

Evropska konferenca za molekularno biologijo (European Molecular Biology Conference – EMBC) je mednarodna medvladna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1969 z namenom, da bi zagotavljala sodelovanje med evropskimi državami na področju bazičnih raziskav v molekularni biologiji ter tudi na področjih, ki so z molekularno biologijo tesno povezana, predvsem v biokemiji in biotehnologiji.

Konferenca EMBC združuje trenutno 24 držav članic (Avstrijo, Belgijo, Hrvaško, Češko, Dansko, Finsko, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Islandijo, Irsko, Izrael, Italijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Slovenijo, Španijo, Švedsko, Švico, Turčijo in Veliko Britanijo) .

Dejavnosti organizacije EMBC se delijo na splošni program in na program posebnih projektov. Za izvajanje splošnega programa, v katerega sodijo štipendije za strokovno usposabljanje, za predavateljsko in raziskovalno delo, pomoč univerzam in drugim visokošolskim ustanovam pri organizaciji tečajev, mednarodnih srečanj in gostovanj tujih profesorjev, konferenca EMBC pooblašča mednarodno nevladno organizacijo EMBO (Evropsko organizacijo za molekularno biologijo – European Molecular Biology Organization). Program posebnih projektov izvaja konferenca EMBC sama na osnovi posebnih dogovorov med sodelujočimi državami za posamezne projekte.

Organizacija EMBC deluje v tesni povezavi tudi z medvladno organizacijo EMBL ( European Molecular Biology Laboratory – Evropski laboratorij za molekularno biologijo). Sedež organizacije je v Heidelbergu v Nemčiji, laboratoriji pa so v Hinxtonu v Angliji, v Hamburgu v Nemčiji, v Monterotondu v Italiji in v Grenoblu v Franciji.

EMBC sodeluje tudi pri dejavnostih okvirnih programov Evropske skupnosti za znanstveno, tehnološko in razvojno sodelovanje, v 6. okvirnem programu se intenzivno vključuje v dejavnosti za strukturiranje skupnega evropskega raziskovalnega prostora »Znanost in družba«. Slovenija je država članica Evropske konference za molekularno biologijo od julija 1997.