Poseben tečaj nemščine za izjemno hiter napredek

Kako je videti resnično dober tečaj nemščine? Odgovor na to vprašanje je sicer v določeni meri zares individualen, a vendarle obstajajo tudi preizkušene tehnike, ki preverjeno zagotavljajo hiter napredek pri večini udeležencev. Ena takšnih je metoda superlearning Karnion. Ta zelo zanimiv pristop, ki so ga zasnovali v centru Karnion, ustanovljenem leta 1991, poskrbi, da je tečaj nemščine mnogo manj naporen, rezultati pa so bistveno hitrejši kot pri večini drugih metod učenja jezika.

Kako se je najpametneje lotiti učenja novega jezika?

Vsi dobro vemo, da se je novega jezika najlažje naučiti v zgodnjem otroštvu, ko poteka ta proces spontano, brez posebnega truda, predvsem v obliki poslušanja in posnemanja. Čeprav te izkušnje v odrasli dobi ni mogoče popolnoma poustvariti, pa lahko določena načela vendarle prenesemo tudi na učenje novih jezikov v poznejših letih.

Tečaj nemščine, ki poteka v skladu z metodo superlearning Karnion, se tako naslanja na ta spoznanja, saj del tečaja poteka tako, da udeleženci zgolj poslušajo, vendar pa to poslušanje poteka v alfa stanju. To omogoča mnogo hitrejše pomnjenje, nove besede in slovnične strukture pa se s tem učinkoviteje shranijo v vaš dolgoročni spomin. Tako pridobljeno znanje boste nato nadgrajevali s konverzacijo s profesorji, kar predstavlja drugi temeljni element omenjene metode.

Najpomembnejše prednosti metode superlearning Karnion

Zaradi skrbno premišljene kombinacije tehnik tečaj nemščine, kot se izvaja v centru Karnion, omogoči, da mnogo hitreje napredujete in dosežete želeno stopnjo znanja (npr. B2, C1 itn.) v hitrejšem času, kot bi bilo mogoče s klasičnimi tečaji. Zelo pomembno je tudi, da je tečaj nemščine tu popolnoma prilagojen posameznemu udeležencu, kar je očitno že pri izbiri vsebin.

Če bi tečaj nemščine pokrival teme, ki za vas osebno niso zares uporabne in ki vas morda obenem ne zanimajo pretirano, bi bili seveda rezultati mnogo slabši. Omeniti je treba tudi, da vam je v centru Karnion omogočeno delo z rojenimi govorci in da imate po koncu tečaja možnost elektronskega učenja, pri čemer bo vseskozi spremljan vaš individualni napredek, na podlagi katerega se bodo nato pripravljale individualne prilagoditve.

Odličen tečaj nemščine za pripravo na pomemben preizkus

Tečaj nemščine, ki poteka v centru Karnion, pride v poštev v najrazličnejših situacijah. Zanj se na primer pogosto odločajo ljudje, ki želijo zaradi pogostih stikov s poslovnimi partnerji oziroma strankami z nemških govornih območij izboljšati svoje znanje tega jezika. Tako gre včasih za ljudi, ki osnove jezika že poznajo, a bi jih želeli nadgraditi, seveda pa gre mnogokrat tudi za popolne začetnike. Obenem pride ta tečaj nemščine v poštev za vse, ki načrtujete selitev v tujino, kot del priprav na izpite za pridobitev certifikatov, za pripravo na maturo in podobno.

Ne le tečaj nemščine – metoda primerna tudi za druge jezike

Seveda pa pride pristop, ki so ga zasnovali v centru Karnion, v poštev za še številne druge jezike, ne zgolj za nemščino. Med drugim vam v centru ponujajo možnost, da se z njihovo pomočjo lotite tudi učenja francoščine, španščine, italijanščine, portugalščine, angleščine, ruščine, arabščine in kitajščine.